Proč daňový poradce?

Daň není dobrovolným darem, ale vynucenou platbou, a proto se všechny osoby povinné platit daň snaží, aby byla co nejnižší. A to je právě ta chvíle, kdy je vhodné správu svých daní svěřit daňovému poradci.

Co to znamená?

  • zmocníte daňového poradce, aby Vás zastupoval ve věci daní
  • přesunete na něj odpovědnost v rozsahu uděleném plnou mocí

Co tím získáte?

  • čas s platbou daně do 30.6. následujícího roku
  • čas, který byste musel věnovat studiu daňových zákonů a výpočtům daní

Kolik to bude stát?

  • cena se odvíjí od rozsahu služeb a požadovaného ručení

Co odpovědnost?

  • daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla
  • pro případ škody je daňový poradce ze zákona pojištěn

Firemní filozofie

  • Daňový poradce má povinnost chránit zájmy svého klienta a využívat všech zákonných prostředků, aby klient neplatil víc, než mu ukládá zákon.
  • Daňový poradce je profesionál.
  • Daňové přiznání zpracované daňovým poradcem je optimální.