Komplexní služby

Jedná se o kompletní zajištění vedení účetnictví, daňové evidence, mezd i zpracování přiznání k daním, ať už na základě plné moci nebo bez ní.

To znamená, že je průběžně zpracováváno účetnictví nebo daňová evidence, podávána přiznání k DPH včetně dalších hlášení a vyúčtování, mzdy včetně podávání měsíčních přehledů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a plnění dalších povinností týkajících se vedení mzdové agendy.

Jste upozorňováni na daňové povinnosti, termíny a výše plateb.

Jsme vám k dispozici v případě právní pomoci v oboru účetnictví a daní telefonicky nebo e-mailem.

Tato nabídka je klienty nejvíce využívána. Mohou se totiž plně věnovat svému podnikání a nejsou nijak zatěžováni sledováním svých daňových povinností.