Účetnictví, daně, poradenství ...

Dagmar Boháčová - daňový poradce, evid. číslo 3027

nabízí tyto služby:

Daňové poradenství

Vedení účetnictví

Zpracování mezd a mzdové agendy

 

Daňové služby

Zpracování daňových přiznání

 • metodická pomoc při vyplnění přiznání
 • zpracování přiznání na základě předložených podkladů
 • zpracování přiznání po prověření výstupů z účetnictví a dalších podkladů, daňová optimalizace

Pokud daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce na základě plné moci, lze využít tzv. odkladu podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob a také placení daní o 3 měsíce.

Plná moc

Lze se nechat zastoupit daňovým poradcem na základě plné moci pouze na jednotlivé úkony. Například zpracování a podání konkrétních daňových přiznání, zastoupení při jednání před finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovnou. Lze ovšem poskytnout i generální plnou moc, která zahrnuje kompletní zastoupení ve věci daní. Pověření plnou mocí vám zaručuje odpovědnost daňového poradce, což je vzhledem k častým legislativním změnám a různým výkladům zákonů pro vás výhodné. Daňový poradce je ze zákona pojištěn na případné škody zaviněné nesprávnou aplikací zákona nebo chybným posouzením skutečnosti.

Daňové konzultace, písemná stanoviska

Jedná se o srozumitelný výklad daňových nejasností, upozornění na rizika, doporučení výhodnějších řešení.
Tím je také možné předejít problémům při případné daňové kontrole.

Daňový dohled v průběhu roku

Jde o poradenství při ověřování a posuzování správnosti řešených účetních a daňových skutečností v průběhu roku. Tím se lze vyhnout daňovým a účetním překvapením na konci roku.

 

Účetní služby

 • vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 • vedení účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví

Vedeme daňovou evidenci a účetnictví v průběhu roku včetně účetní závěrky, jejího doručení na obchodní rejstřík ke zveřejnění a podkladů pro daňové přiznání. Výhodou jsou měsíční informace o výsledku hospodaření.

Zpracujeme Vám daňovou evidenci i účetnictví najednou za celý rok.
V případě ztráty dat nebo nesprávně vedeného účetnictví lze také provést účetní rekonstrukci.


Zpracování mezd, vedení mzdové agendy

 • měsíční zpracování mezd
 • vedení mzdové agendy
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • měsíční výstupy pro sociální a dravotní pojištění
 • vyúčtování zálohové a srážkové daně
 • komunikace s institucemi při podávání přehledů, výkazů včetně zastupování při kontrolách na základě plné moci