Komplexní služby

Jedná se o komplexní zajištění vedení účetnictví případně daňové evidence, mezd i zpracování přiznání, ať už na základě plné moci nebo bez ní.
To znamená, že je průběžně zpracováváno účetnictví a podklady k DPH, podávána přiznání včetně dalších evidencí. Jste upozorňováni na plnění svých daňových povinností, termíny a výše plateb na zálohy atd.

Jsme vám k dispozici v případě právní pomoci v oboru účetnictví a daní a to telefonicky nebo e-mailem.

Tato nabídka je klienty nejvíce využívána. Mohou se totiž plně věnovat svému podnikání a nejsou nijak zatěžováni sledováním svých daňových povinností.